Condicions d'ús de Repopblica

Condicions d'ús

Si us plau, para't una estona a llegir les condicions d'ús de Repopblica, ja que hi trobaràs tota la informació relativa als teus drets i deures com a usuari de Repopblica. Des d'aquesta pàgina podràs conèixer tot allò que pots fer com el que no, així com les vies disponibles per a solucionar qualsevol dubte o conflicte que sorgeixi en la utilització de la pàgina web.

Informació sobre Repopblica

Repopblica és una plataforma online que permet crear el teu perfil i seguir l'actualitat musical del teu entorn, així com participar de forma oberta en tots els espais de participació disponibles a la pàgina. L'objectiu del portal és informar, entretenir i oferir un espai obert d'interacció basat en continguts bàsicament culturals i dirigits a les persones de parla catalana. La seva missió és oferir una informació detallada i actualitzada i a la vegada fomentar la participació ciutadana amb la publicació de textos, àudios, fotografies i vídeos sobre temàtiques diferents. La plataforma social Repopblica està administrada per l'empresa Space Bits, S.L. amb seu a Manresa.

La utilització d'aquesta pàgina implica l'acceptació totes les condicions incloses en aquest avís legal. Alguns dels serveis oferts en aquesta pàgina poden ser sotmesos a unes condicions particulars pròpies i, per tant, és convenient llegir-les i acceptar-les prèviament. La seu del portal és al carrer Major, 49, 08242 Manresa, Barcelona, i el telèfon de contacte és el 93 873 29 91.

Condicions d'accés: cal ser major de 14 anys

El registre a la pàgina està prohibit per als menors de 14 anys, per tant en el moment que acceptes aquestes Condicions estàs garantint que ets major de 14 anys sota la teva responsabilitat.

Per a verificar aquesta informació, és possible que Repopblica es posi en contacte amb tu per a tal que ens demostris la teva edat real, ja sigui facilitant una fotocopia del teu DNI o qualsevol document similar que ho pugui acreditar. En cas que finalment no ens ofereixis aquesta informació o de ser fraudulenta, Repopblica es reserva el dret a bloquejar i cancel·lar el perfil de la persona implicada. Les dades del DNI o document que ens facilitis seran tant sols utilitzades per a aquesta finalitat.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual del portal Repopblica, allotjat a la URL www.repopblica.com, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i els diferents elements que contenen són de titularitat de Space Bits, S.L. i, per tant, li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació en qualsevol forma així com els drets de reproducció, de distribució, de comunicació pública i de transformació.

Les informacions difoses a la pàgina són de titularitat del mateix portal i dels seus autors, i tenen la consideració d'obres protegides de conformitat amb les disposicions del reial decret 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual i se'ls apliquen els tractats internacionals subscrits en aquest camp i la resta de legislació complementària.

En aquest avís no es fa cap cessió de drets a favor de l'usuari en relació amb cap dels elements integrants de la web o dels continguts i serveis personals. Per tant, en queda prohibida la còpia, la comunicació pública, la posada a disposició, la distribució, la comercialització o qualsevol altra activitat amb una finalitat o ús públic que es pugui realitzar amb els continguts de les seves pàgines web, si no es compta amb un consentiment exprés i previ de Repopblica.

Condicions d'accés

1. Registres d'usuari

La majoria de serveis oferts per el portal requereixen un previ registre per part dels usuaris per a accedir als mateixos. Aquest registre és únic i gratuït i es realitzarà segons les indicacions dels mateix portal. Les dades es tractaran únicament amb les finalitats i les garanties indicades en els diferents punts.

Repopblica tant sols recull de manera obligatòria, i seguint sempre les legislacions actuals sobre protecció de dades, les dades imprescindibles per oferir els serveis del portal. Tanmateix, el portal es garanteix a prendre en tot moment les mesures adequades per aconseguir la seguretat i la integritat legalment previstes per a cada tipus de fitxer. Repopblica tracta les dades conforme a la legislació vigent en cada moment garantint la confidencialitat i l'exercici dels drets dels usuaris subscrits a cada servei.

Tota la informació i les dades de caràcter personal que l'usuari faciliti en els formularis per a la subscripció dels serveis ha de ser pròpia i certa. L'usuari és l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que causi a aquest portal o a tercers per la informació que faciliti.

2. Continguts

Des de la pàgina principal del portal es pot accedir a les diferents seccions on s'ofereix tot el contingut. En cas que les informacions procedeixin de fonts externes, se'n farà constar la procedència, el mitjà o qualsevol altra informació relativa al seu origen.

L'usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada en el portal respectant els principis d'ús generalment acceptats sense contravenir l'ordre públic i la legislació vigent.

Repopblica es reserva la facultat d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d'avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al Portal, de la configuració i de la presentació d'aquesta i de les condicions d'accés.

Participació d'usuaris en el portal

Per poder participar en els xats i fòrums de les pàgines del portal i enviar comentaris cal estar registrat com a usuari del Portal o haver facilitat una adreça de correu electrònic real, segons el cas. Per visualitzar les participacions dels usuaris no cal estar registrat.

TOTS els usuaris que participen, tant els que ho fan d'una forma activa en els xats i fòrums i envien comentaris com els que només visualitzen la informació, es comprometen a complir i acceptar les següents normes bàsiques de conducta:

a) Respectar les opinions de la resta de tos els participants al fòrum.

b) Abstenir-se d'insultar o utilitzar un llenguatge ofensiu, racista, violent o xenòfob, ni de realitzar cap conducta contrària a la legislació vigent i a l'ordre públic.

c) No enviar cap contingut amb drets d'autor sense el permís del propietari. Si es considera oportú facilitar continguts d'internet o altres fonts, cal citar aquest font o escriure la URL completa perquè els altres usuaris puguin consultar-la.

d) No es permet enviar continguts promocionals i/o publicitaris.

e) No es permet utilitzar en cap cas el correu electrònic dels participants per enviar comunicacions no autoritzades.

f) Les dades d'una persona les pot consultar tothom si aquestes són publicades al fòrum. Cal tenir en compte que si les dades personals no són pròpies, s'ha de tenir el consentiment del titular per poder-les publicar. En cap cas les dades que apareguin al fòrum i en d'altres espais públics del portal es poden considerar una font de dades d'accés al públic i, en conseqüència, no es poden incloure en fitxers de dades ni utilitzar-les en benefici particular sense el consentiment del titular.

Repopblica es reserva el dret d'eliminar qualsevol missatge que no segueixi aquestes normes generals o les particulars dels fòrums i altres espais. Igualment, no se'n fa responsable de l'incompliment per part dels usuaris, ni de les conseqüències d'aquest incompliment.

1. Participació en concursos i jocs

Cal estar registrat com a usuari per poder participar en concursos que es promocionin des del portal. Cada concurs tindrà unes condicions de participació que seran visibles i accessibles en tot moment per als participants. Abans de participar-hi, l'usuari es compromet a llegir-les i acceptar-les.

2. Subscripcions a butlletins

La subscripció als diferents butlletins per part dels usuaris és voluntària i suposa l'acceptació de les condicions del subministrament d'informació o dels continguts per part de Repopblica. El fet de donar-se d'alta en aquests serveis comporta l'autorització per aquest tipus de comunicacions. Segons el que estableix la llei 34/2002, d'11 de juliol, de la societat de la informació i del comerç electrònic, en el moment que desitgi no rebre més aquest tipus de comunicacions, cal que ens informi amb els mecanismes que Repopblica posarà al seu abast en cada comunicació i en el mateix portal.

Condicions d'utilització del portal

Els usuaris del portal han d'utilitzar els serveis que es posen al seu abast d'acord amb les normes de conducta i estil, i d'acord amb el que estableixen els bons costums i l'ordre públic. En concret, l'usuari accepta el compromís de no transmetre, difondre o publicar informacions, missatges gràfics, imatges, vídeos, arxius de so o, en general, qualsevol tipus de material que:

- Incorri en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic.

- Menystingui o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques.

- Inciti o promogui activitats delictives, denigrants, difamatòries o violentes.

- Promogui actituds o idees discriminatòries per raó de sexe, raça, religió, creences o edat.

- Incorporin contingut delictiu, violent o degradant.

- Sigui fals o inexacte.

- Vagi contra el dret a l'honor, la intimitat o la pròpia imatge de les persones.

Usos permesos

S'autoritza la visualització, la impressió i la descàrrega parcial del contingut del Portal només si es compleixen les condicions següents:

- Que aquests usos siguin compatibles amb les finalitats del Portal.

- Que es faci només per obtenir la informació per a l'ús personal i privat. Se'n prohibeix expressament la utilització amb finalitats comercials o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació per al seu posterior ús.

- Que els continguts relacionats amb el Portal siguin modificats de cap manera sense l'autorització prèvia i expressa de Repopblica.

- Que cap gràfic, icona o imatge de la web sigui utilitzada, copiada o distribuïda separadament del text o de la resta de les imatges que l'acompanyen sense citar la seva font original i sense l'autorització prèvia i expressa de Repopblica.

Exempció de responsabilitats per continguts o funcionament del lloc web

Des del portal de Repopblica ocasionalment es pot tenir accés a continguts subministrats per tercers. En aquest cas, Repopblica no controla aquests continguts ni garanteix l'existència de virus en la descàrrega de la informació. En conseqüència, Repopblica no serà responsable dels danys i perjudicis que ocasionalment es puguin produir en aquest supòsit.

El Portal també posa a disposició dels usuaris dispositius tècnics d'enllaç (enllaços, bàners, botons, etc.) i eines que permeten fer recerques i accedir a diferents llocs web gestionats per un tercer. Repopblica no controla, ni recomana ni subministra la informació i els serveis que es puguin allotjar en aquests llocs web. Per tant, l'usuari ha de ser responsable dels llocs web on accedeix i dels serveis adquirits mitjançant aquests canals.

Repopblica no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin estar causats per:

- El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels llocs enllaçats.

- El manteniment de la informació, continguts o serveis existents en els llocs enllaçats.

- La prestació o transmissió de la informació, continguts o serveis existents en aquests llocs.

- La qualitat, la licitud i la fiabilitat dels continguts i serveis existents en els llocs enllaçats.

- L'incompliment de la llei, la moral i els bons costums com a conseqüència de la difusió, emmagatzematge i posada a disposició dels continguts subministrats per tercers.

- La infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, drets a l'honor, intimitat personal, familiar, a la imatge de les persones o comunicació d'informació personal per part de tercers.

- La realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita.

- Falta de veracitat, exactitud o actualitat d'aquests continguts.

Repopblica no serà responsable de l'incompliment de les condicions d'aquest avís legal per part dels usuaris, com tampoc de l'ús dels serveis i continguts accessibles des del Portal. Els danys i perjudicis que pugui causar la suplantació de personalitat d'un tercer efectuada per un usuari en qualsevol comunicació realitzada a través del portal serà responsabilitat de qui l'hagi efectuat, ja que Repopblica no controla l'autenticitat dels continguts ni informacions subministrades pels usuaris del portal.

Repopblica no garanteix que no hi pugui haver interrupcions o errors en l'accés al portal o al seu contingut ni que aquest sigui actualitzat. En tot moment, Repopblica farà tot el que calgui per corregir els errors, restablir les comunicacions i actualitzar-ne els continguts, sempre que sigui possible i que les tasques no siguin de difícil execució, tan aviat com tingui notícia dels errors, de les desconnexions o de la falta d'actualització en els continguts. Tanmateix, el portal no serà en cap cas responsable de les avaries, errades en el subministrament o problemes de connexió a la xarxa per part del proveïdor de serveis d'internet que l'usuari hagi escollit.

Tant l'accés al portal com l'ús no consentit que es pugui fer de la informació que conté és responsabilitat només de l'usuari. El portal no es responsable d'un mal funcionament del navegador de l'usuari o de l'ús de les versions no actualitzades. L'usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei i amb aquest avís legal. L'usuari s'abstindrà en tot moment d'utilitzar qualsevol de les informacions o serveis amb finalitats il•lícites, prohibides o lesives per als interessos de tercers.

Protecció de dades

Les dades subministrades voluntàriament per l'usuari es tractaran únicament amb les finalitats indicades en els avisos corresponents en cada cas i amb l'objectiu de prestar el servei sol·licitat. S'incorporaran en un fitxer automatitzat protegit amb les mesures de seguretat legalment establertes segons el tipus de fitxers i no es comunicaran mai a tercers sense el consentiment del titular.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina de política de privadesa.

Servei d'atenció a l'usuari

Repopblica posa al servei de tots els usuaris una pàgina amb tota la informació necessària per a posar-se en contacte amb el portal per a qualsevol dubte que es pugui derivar de la utilització del mateix.

Repopblica
© 2008-2024, una idea i projecte
de Space Bits, S.L.
Tots els drets reservats